oDatech.cz

Ve spolupráci s Iron Mountain

Automatizace „workflow“ dokumentů a administrativních procesů

Proč automatizovat administrativní procesy ve vaší společnosti?

 • Snížíte vytížení vašich zaměstnanců
 • Snížíte chybovost
 • Zrychlíte procesy
 • Eliminujete nejasnosti v postupech, anebo úmyselné porušování pravidiel
 
Automatizace-procesu
Automatizace-procesu
 

Příklady využití v praxi

Automatizaci procesů můžete využít v každém odvětví v mnoha situacích. Níže uvádíme příklady, které naši zákazníci využívají nejčastěji. 

 1. Smluvní a projektová dokumentace 

Řízení procesu od vzniku dokumentu, připomínkování zákazníkem a celým schvalovacím procesem až po podpis dokumentu.

 1. Evidence a schvalování výdajů zaměstnanců

Vytvoření žádosti o schválení výdajů, schvalování přidělené různým osobám podle typu nákladů a sumy, notifikace o schválení finančnímu oddělení.

 1. Správa toku účetních dokumentů

Digitalizace došlých faktur, kategorizace podle typu dokumentu, automatizace procesů finančního oddělení.

 1. Digitální podatelna

Digitalizace veškeré došlé dokumentace, manuální/automatizovaná kategorizace podle typu dokumentu, automatické přidělení dokumentů, správa přístupů zaměstnanců k různým typů dokumentů. 

 1. Jakýkoliv proces řízení dokumentace

Řešení pro různé odvětví nastavené na míru od Iron Mountain.

 

Výhody řešení od společnosti Iron Mountain ve spolupráci se společností M-files

 • Řešení šité na míru.
 • Nízká vstupní investice. 
 • Intuitivní správa bez potřeby znalosti programovacího jazyka (změny v procese si jednoduše „vyklikáte“).
 • Efektivní správa uživatelů a jejich přístupu k datům.
 • Platíte podle počtu uživatelů.
 • Možnost integrace prakticky s jakýmkoliv systémem/databází bez potřeby migrace existujících systémů.
 • Možnost kombinovat řešení s naší službou – digitalizace dokumentů.

Mohlo by vás zajímat