oDatech.cz

Ve spolupráci s Iron Mountain

Pravidlo 3-2-1 pro bezpečné zálohování dat

Co znamená pravidlo 3-2-1 pro zálohu dat? Jedná se o základní strategii pro bezpečnou ochranu firemních dat. Připravili jsme pro vás návod, jak zabezpečíte vaše firemní data podle tohoto nadčasového pravidla, které vám umožní účinně se vypořádat se všemi scénáři havárie.

   

Poslední věc, kterou chcete vidět, když zapnete ráno svůj pracovní počítač, je zpráva o selhání vašeho disku. Toto pravidlo je nejlepší praxí jak můžou firmy předcházet ztrátě dat, ať už vlivem externího prostředí nebo počítačovými viry jako je ransomware, který je digitální verzí vydírání. Více se dozvíte v článku Ransomware: Chraňte se před nejnovějším typem kyberzločinu. Pokud chcete své šance na bezpečné digitální prostředí zvýšit, pak se určitě vyvarujte nejčastějším chybám při používání hesel. Přečtěte si více v našem článku: Jak vytvořit silné heslo.

V případě ztráty dat pravidlo 3-2-1 v kombinaci se strategií pro jejich obnovu pomáhá společnostem vrátit se zpět do běžného provozu.

 

Jak funguje zálohování podle pravidla 3-2-1

Podle pravidla 3-2-1 by měly organizace ukládat několik kopií dat z počítačů, telefonů a tabletů na různá zařízení a lokace. 

Pravidlo 3-2-1:

3: Vytvoříme jednu zálohu dat a dvě její kopie. 

2: Uložíme zálohy na dva různé typy médií. 

1: Alespoň jednu zálohu uložíme mimo pracoviště. Např. úschovu datových pásek můžete v zabezpečeném trezoru. Více o úschově datových médií.

Úschova datových pásek v zabezpečeném kontejneru je ideální pro denní, měsíční i roční zálohy

Tato strategie minimalizuje riziko úplné ztráty dat v případě selhání disku nebo krádeže vašeho počítače či mobilu. Představte si, že máte po jedné záloze na vašem počítači, USB disku a na cloudu. I přes ztrátu vašich zařízení máte stále k dispozici zálohu alespoň na cloudu. 

 

Ztráta dat: příčiny a jejich dopad na malé podniky 

Data jsou základem jakékoliv firemní interakce. Každý softwarový program nebo zařízení uchovává informace, které se používají k provozu vaší společnosti – ať jsou to přílohy, naskenované účtenky nebo metadata, jako jsou přístupová oprávnění k jednotlivým souborům. 

Ke ztrátě dat může dojít v těchto situacích: 

– migrace dat nebo databáze 

– poškození softwaru 

– místní katastrofa (externí vlivy) 

– ransomware útok 

– selhání hardwaru

– krádež 

– lidská chyba 

Bez ohledu na příčinu, ztráta dat dokáže zastavit běžné fungování jakékoliv firmy. To má za následek prostoje a promarnění nových potenciálních příležitostí. Vzhledem k tomu, že jak zákaznická, tak finanční či interní data nebudou k dispozici, může být komunikace s klienty omezená nebo zcela nemožná. Utrpět může i pověst celé firmy. 

 

Nejlepší postupy pro zálohování 

Zálohování dat podle pravidla 3-2-1 se snadno nastavuje, je cenově dostupné a bezpečné. Samotné zálohování a následná obnova dat je rychlá a jednoduchá. V neposlední řadě je důležité poznamenat, že ucelená strategie pro zálohu a obnovu dat je naprosto zásadním bodem plánu pro zachování nenarušeného provozu vašeho podniku. 

 

Doporučené postupy pro zálohu dat: 

– Pravidelnost: Zálohujte data tak často, jak jen je to nutné, aby v případě ztráty nedošlo ke kolapsu podnikání. Vytvořte časový harmonogram pro jednotlivé zálohy, včetně jejich testování. 

– Správná data k zálohování: Nejčastěji se zálohují zákaznické a finanční databáze, operační systémy, soubory registrů a obrazy systémových disků. 

– Testování záložních kopií: Může se stát, že se záloha nezdaří nebo se data při přenosu poškodí. Proto byste měli zálohy pravidelně kontrolovat. 

– Kombinujte více strategií: Pravidlo 3-2-1 by mělo být jen součástí vašeho celkového plánu pro uložení a obnovu dat. Je dobré zvážit, zda by nebylo vhodné ukládat jednu kopii do zcela odpojeného uložiště, data šifrovat a kontrolovat, zda nejsou zavirované. 

 

Další kroky: Implementace strategie pro zálohu dat 

Jaká je vaše současná strategie pro zálohu firemních dat? Splňuje standarty pravidla 3-2-1? Pokud ne, zvažte, zda by cloudové uložiště, nebo BaaS (backup as a service) nebyly vhodné i pro váš podnik. 

Dále zjistěte, jestli máte plán pro případ kybernetického útoku nebo selhání hardwaru. Dokážete rychle nahrát a znovu spustit kritické obchodní systémy? Pokud ne, doporučujeme chránit vaši firmu pomocí pravidla 3-2-1. 

A pokud vám přijde strategie 3-2-1 nedostatečná, pak se můžete nechat inspirovat strategií 3-2-1-1-0, se kterou přichází odborníci na úschovu dat Iron Mountain. Strategie k ochraně dat – zálohujete svá data?

Mohlo by vás zajímat